Medlem
Medlemsavgiften för ett år är 200 kr
 

Betalas till pg 555769-9 eller swisha 123 240 39 13 märk med medlem, och glöm inte skriva namn & adress,telefonnummer så vi kan kontakta er
så vi vet vem som vill bli medlem.

Som medlem är du välkommen att vara med i vår volontärsgrupp. Se mer information under menyn volontär.

Fadder

För att vi ska kunna driva djurhemmet behöver vi sponsring och fadderverksamheten är en sådan. Detta innebär att du varje månad skänker ett vist belopp till djurhemmet. Det kan vara minst 50kr per månad och valfritt uppåt. Du får gärna betala kvartalsvis eller längre period.

Betalas till pg 555769-9 skriv djurhemmet märk fadder, glöm inte att skriva namn & adress så vi vet vem det är som vill bli fadder.