Information om Djurskyddet Kalmar som äger & driver Kalmar djurhem

 • Djurskyddet i Kalmar startade redan den 18 april 1905.
 • November 2003 slogs dörrarna upp för vårt efterlängtade djurhem.
 • Annandag pingst 2004 invigdes Minneslunden på skälby gård
 • 2005 firade vi 100 års jubileum.
 • 2013 firade vi 10-års jubileum på djurhemmet

Föreningens ordförande under ett sekel

Länsveterinären A Th Helleborg 1905-1906 Apotekaren axel westerström 1907-1917 Stationsskrivaren R Liljegren 1918-1927 Folkskoleinspektören Manfred Berg 1928-1933 Folkskolläraren Hjalmar Ahlberg 1934
Borgmästaren Yngve Malmqvist 1935-1963 Landshövdingen Ivar Persson 1964-1968    
Lagman Sven Willner 1969-1983
Länsveterinären Folke Carlsson 1984-1985 Länsveterinären Jan-Olof Rönnegård 1986-1992 Chefsveterinären Kjell Kappers 1992
Veterinären Marija Wuorinen 1993-1994
Närpolis Sivert Andersson 1995-1997 Informationssekreterare Sonja Iouanno 1998-2011 Mats Lindahl 2012-2014
Veronica Apell 2015-2015
Katarina Joelsson 2015-2016
Kristin Karlsson 2017-2017
Maria Ericsson 2018-

Maria Ericsson
Ordförande

Carina Nygren Edlund
Sekreterare


 


Eva Yrne
Kassör

Ewa Hadelind

 

Håkan Jonesjö

Verksamhetsplan 2017                

Djurskydddet Kalmar är anslutet till Djurskyddet Sverige och har till ändamål att verka för djurskyddet och djurens välfärd. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden och som enbart arbetar med lagliga metoder.

Föreningens verksamhet skall under året inriktas på djurhemmet och att sprida information till allmänheten om föreningens arbete.


Föreningen skall under året anordna två föreläsningar för medlemmar och allmänhet om intressanta och viktiga frågor om djur, djurskydd och djurskyddsarbete.

 • Djurhemmet ska drivas i samma anda och omfattning som tidigare, d v s ta emot smådjur,  i huvudsak katter som behöver omplaceras till nya hem.
 • Under året planeras Öppethus vid några tillfällen, tex  Djurens dag, Kattens dag,
  Skälby julmarknad, gröntveckoslut och medverkan vid julskyltningssöndagen.
 • Föreningen ska genom information bl a verka för att hos allmänheten väcka insikt om djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande.
 • Att sprida kunskap om djurs behov.
 • Att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter.
 • Samt att bilda opinion i djurskyddsfrågor genom att stödja och genomföra de namninsamlingar som Djurskyddet Sverige anordnar.
 • Föreningen ska arbeta för att hitta nya hem till fler katter.
 • Föreningen ska under 2017 fortsätta arbetet med arbetsgruppen  som skall verka för att hitta aktiviteter att medverka i och andra alternativ för att dra in pengar till verksamheten.
 • Föreningen skall arbeta för att få fler medlemmar och faddrar till verksamheten.

Djurskyddet Kalmars telefon : 0480-411100
Mail: kalmar@djurskyddet.se
 

Så här ser Kalmar djurhems loga ut

Så här ser Djurskyddet Kalmars loga ut